Odstavec předpisu 471/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
Příl.4

Příl.4
Náležitosti zápisu z prohlídky
1. Základní náležitosti
a) datum konání prohlídky,
b) datum poslední předcházející prohlídky,
c) seznam přítomných osob nebo prezenční listina.
2. Základní identifikační údaje o určeném vodním díle
a) název určeného vodního díla,
b) vodní tok,
c) kategorie určeného vodního díla z hlediska dohledu,
d) katastrální území.
3. Údaje o správě a obsluze díla - kontaktní údaje na
a) správce, provozovatele a obsluhu určeného vodního díla,
b) osobu pověřenou výkonem dohledu nad určeným vodním dílem,
c) příslušný vodoprávní úřad,
d) popřípadě další organizace nebo osoby.
4. Základní údaje o dokumentaci k určenému vodnímu dílu
a) manipulační řád,
b) provozní řád,
c) projektová dokumentace,
d) program dohledu a další.
5. Stručný popis určeného vodního díla a jeho účelu.
6. Hlavní údaje o dění na určeném vodním díle od předchozí prohlídky
a) hydrologická situace,
b) provozní činnost,
c) plnění úkolů z minulé prohlídky a další.
7. Technickobezpečnostní dohled
a) plnění programu dohledu,
b) výsledky dohledu za hodnocené období.
8. Výsledek prohlídky určeného vodního díla
a) zjištěné závady a nedostatky,
b) uložené úkoly a návrhy nápravných opatření,
c) náměty na zlepšení bezpečnosti a provozuschopnosti.
9. Celkové zhodnocení stavu určeného vodního díla
z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti a zhodnocení provádění dohledu (vyjádření fyzické osoby odpovědné za dohled2), vlastníka, popřípadě pověřené osoby3) určených vodních děl I. až III. kategorie, popřípadě zástupce vodoprávního úřadu).
10. Jméno zapisovatele a podpisy účastníků prohlídky.
2) § 62 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) § 61 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.