Odstavec předpisu 225/2002 Sb.
Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
§ 7

§ 7
Údržba staveb k ochraně pozemků před erozní činností vody
(1) Údržba stavby k ochraně pozemku před erozní činností vody vychází z dokumentace skutečného provedení stavby k ochraně pozemku před erozní činností vody a provádí se péčí o
a) protierozní příkopy, průlehy, přehrážky a suché nádrže
1. péčí o travní porosty dna a svahů, včetně jejich odstraňování kosením, popřípadě doséváním,
2. odstraňováním nánosů,
3. odstraňováním výmolů a nátrží v korytech,
4. odstraňováním překážek v korytě bránících průtočnosti,
5. péčí o břehové porosty, včetně jejich doplňování,
6. běžnou údržbou jednoduchých zpevnění - záhozy, pohozy, dlažby, plůtky, vegetační opevnění,
7. čištěním souvisejících objektů (propustky, mostky, stupně, skluzy, usazovací prostory, česle), včetně ošetřování jejich kovových a dřevěných konstrukcí obnovou ochranných nátěrů,
b) terasy
1. ošetřováním travních porostů nebo porostů dřevin na terasových svazích,
2. péčí o objekty odvodnění teras,
3. péčí o opěrné zdi teras.
(2) Kromě vlastních objektů stavby k ochraně pozemků před erozní činností vody se rovněž provádí údržba výškových a polygonových bodů, vodočtů, mezníků a staničení.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.