Odstavec předpisu 236/2002 Sb.
Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
§ 2

§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) záplavovou čárou - křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní,
b) záplavovým územím - území vymezené záplavovou čárou,
c) návrhem záplavového území - dokumentace záplavového území, která je předkládána vodoprávnímu úřadu,
d) záplavovým územím nejvyšší zaznamenané přirozené povodně - území, které je vymezeno záplavovou čárou odpovídající nejvyšší historicky zaznamenané a dokumentované hladině vody při přirozené povodni,
e) aktivní zónou záplavového území - území v zastavěných územích obcí1) a v územích určených k zástavbě podle územních plánů,2) jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí,
f) periodicitou povodně 5, 20 a 100 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let,
g) inundačním územím - území přilehlé k vodnímu toku, které je zaplavováno při průtocích přesahujících kapacitu koryta vodního toku.
1) § 139a odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
2) § 139a odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.