Odstavec předpisu 293/2002 Sb.
Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Příl.1

Příloha 1
Podrobnosti k předběžné úpravě vzorků
Předběžná úprava vzorků
Nutnou podmínkou dosažení srovnatelných analytických výsledků je homogenní vzorek. Normalizované analytické metody obsahují různé způsoby úpravy vzorku, volba závisí na účelu analýzy. Pro účely této vyhlášky je způsob úpravy vzorku určen v tabulce č. 1.
Za přítomnosti hrubých nečistot se první krok úpravy provádí již při odběru vzorku a pro všechny ukazatele znečištění. Je to cezení vzorku přes síto z inertního materiálu (průměr ok 1 mm), které zabrání vzniku hrubých chyb stanovení v důsledku přítomnosti nehomogenizovatelných částic tuhé fáze. Další kroky určuje pro jednotlivé ukazatele tabulka č. 1.
Tabulka č. 1 Předběžná úprava vzorků
 
+--------------------+--------------------+----------------------+
|Ukazatel znečištění | Předběžná úprava  | Konzervace3)4)    |
+--------------------+--------------------+----------------------+
|  CHSKCr     | homogenizace1)   | H
2
SO
4
na pH 1 až 2 | | | | zmrazení na -20 st.C | +--------------------+--------------------+----------------------+ | RAS | filtrace2) | 1 st.C - 5 st.C | +--------------------+--------------------+----------------------+ | NL | ruční roztřepání | 1 st.C - 5 st.C | +--------------------+--------------------+----------------------+ | Pcelk | homogenizace1) | H
2
SO
4
na pH 1 až 2 | | | | zmrazení na -20 st.C | +--------------------+--------------------+----------------------+ | N-NH4 | filtrace2) | H
2
SO
4
na pH 1 až 2 5)| | | | 1 st.C - 5 st.C | | | | zmrazení na -20 st.C | +--------------------+--------------------+----------------------+ | N-NO2 | filtrace2) | 1 st.C - 5 st.C | +--------------------+--------------------+----------------------+ | N-NO3 | filtrace2) | H
2
SO
4
na pH 1 až 2 6)| | | | 1 st.C - 5 st.C | | | | zmrazení na -20 st.C | +--------------------+--------------------+----------------------+ | AOX | filtrace2) | HNO
3
na pH 1 až 2 | | | | 1 st.C - 5 st.C, tma | | | | zmrazení na -20 st.C | +--------------------+--------------------+----------------------+ | Hg | homogenizace1) | HNO
3
na pH 1 až 2 | | | | + K
2
Cr
2
O
7
| | | | (na konc. 0,05 %) | +--------------------+--------------------+----------------------+ | Cd | homogenizace1) | HNO
3
na pH 1 až 2 | +--------------------+--------------------+----------------------+
Odkazy k tabulce č. 1 - indexy:
1) Homogenizace desintegrátorem (velikost částic < 40 mikrometrů) před konzervací, doporučuje se homogenizovat celý objem vzorkovnice.
2) Filtrace filtrem ze skleněných vláken střední velikosti pórů 1 mikrometr +/- 0,3 mikrometru před konzervací, doporučuje se experimentálně ověřit vliv filtrace na koncentraci analytu ve vzorku, je-li významný, vzorek se místo filtrace odstředí, dle ČSN EN ISO 5667 3:2004 se nedoporučuje sedimentace.
3) Je uvedena konzervace dle ČSN EN ISO 5667-3:2004, použije-li se zmrazení na -20 st.C, je nutno experimentálně ověřit, že se po rozmrazení obnoví původní vlastnosti vzorku.
4) Účinnost konzervace a maximální doba uchování konzervovaného vzorku se stanoví pro konkrétní typ odpadní vody a konkrétní způsob konzervace experimentálně.
5) Je-li hodnota pH > 7,5 vzorek se konzervuje H
2
SO
4
na pH 1 až 2 k omezení úniku NH3.
6) V ČSN EN ISO 5667-3:2004 je uvedena HCl místo H
2
SO
4
.
Postup stanovení nejistot výsledků měření ukazatelů znečištění je stanoven v příručce Kvalimetrie 11 "Stanovení nejistoty analytického měření", editor M. Suchánek, EURACHEM-ČR, Praha 2001 a KVALIMETRIE 13 "Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření", editor M. Suchánek, Eurachem-ČR, Praha 2003.
Při sestavování programu odběru vzorků a vypracování standardního postupu pro odběr vzorků se vychází z požadavků obsažených v příslušných technických normách pro odběr vzorků.1)
1) ČSN 75 7241 Kontrola odpadních a zvláštních vod
ČSN EN 25667-1 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků
ČSN EN 25667-2 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 2: Pokyny pro způsoby odběru vzorků
ČSN ISO 5667-10 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod
ČSN ISO 5667-4 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží
ČSN ISO 5667-6 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků
ČSN ISO 5667-11 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků Část 11: Pokyny pro odběr podzemních vod

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.