Odstavec předpisu 590/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
§ 2

§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) odběrným objektem - vodní dílo nebo jeho část, sloužící k odebírání vody z koryta vodního toku nebo z vodní nádrže,
b) výpustným objektem - vodní dílo nebo jeho část, sloužící k vypouštění vody z vodní nádrže,
c) návrhovým průtokem - průtok vody použitý pro návrh vodního díla a jeho části s požadovanou periodicitou,
d) kontrolním průtokem - průtok vody vyskytující se při přirozené povodni s požadovanou periodicitou,
e) návrhovou povodňovou vlnou - teoretická povodňová vlna určená průtokem vody, objemem a časovým průběhem vlny s periodicitou odpovídající periodicitě návrhového průtoku,
f) kontrolní povodňovou vlnou - průtoková vlna určená kulminačním průtokem se zvolenou pravděpodobností překročení, objemem a časovým průběhem,
g) stupněm - vodní dílo nebo jeho část v korytě vodního toku, kterým se zmenšuje podélný sklon dna koryta vodního toku a které mění výškovou úroveň dna o více než 0,3 m,
h) shybkou - vodní dílo nebo jeho část, sloužící pro převedení vody pod překážkou,
i) vakovým jezem - jez, jehož hradícím uzávěrem je vak, kterým je pružný plášť z plastu nebo pryže připevněný k pevné spodní stavbě jezu a naplněný vodou,
j) bezpečnostním přelivným zařízením - zařízení sloužící k ochraně hráze před přelitím.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.