Odstavec předpisu 61/2003 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Příl.2

Příloha 2
Ukazatele vyjadřující dobrý stav vody ve vodním toku
1. Neporušená samočisticí schopnost

2. Stav bez přítomnosti  organismů s potenciálně patogenními
  a toxickými vlastnostmi.
  
3. Stav, při němž nedochází k nadměrnému rozvoji autotrofních 
  organismů a ke zvýšení produktivity vodního ekosystému ani 
  k závažné změně druhové rozmanitosti vodních organizmů.

4. Stav, při němž nedochází ke vzniku kalových lavic nebo pokrytí
  vodní hladiny pěnou, tuky, oleji nebo jinými látkami.

5. Koncentrace nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek
  ve vodním prostředí, sedimentech, plaveninách a živých 
 organismech se nesmí znatelně zvyšovat v čase.
6. Stav, při němž nedochází k porušování hygienických požadavků na
  ochranu zdraví před ionizujícím zářením.

7. Stav, při němž nedochází v důsledku škodlivého působení látek
  ke změně produktivity vodního ekosystému, ani k závažnému
  omezení druhové rozmanitosti vodních organismů nebo překročení
  pro ně nejvýše přípustných hodnot dávky nebo objemové aktivity
  radionuklidů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.