Odstavec předpisu 61/2003 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Příl.7

Příl.7
Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití
Tabulka 1: Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod (pro uvedené hodnoty analogicky platí poznámky uvedené pod tabulkami 1a a 1b přílohy č. 1 k nařízení)
-------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie        Nejlepší       CHSK
Cr
BSK
5
NL N-NH
4
+ N
celk
P
celk
ČOV dostupná [EO] technologie koncentrace účinnost koncentrace účinnost koncentrace koncentrace účinnost koncentrace účinnost koncentrace účinnost [%] [%] [%] [%] [%] p m p m p m prům m prům m prům m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l -------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- < 500 Nízko až 110 170 75 30 50 85 40 60 - - - - - - - - - středně zatěžovaná aktivace nebo biofilmové reaktory -------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 500 - 2000 Nízko 75 140 75 22 30 85 25 30 12 20 75 - - - - - - zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací -------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nízko 70 120 80 18 25 90 20 30 8 15 80 - - - 2 5 75 2001 - 10 000 zatěžovaná aktivace se stabilní nitrifikací a se simultánním srážením fosforu + mikrosíta či jiná filtrace -------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nízko 60 100 80 14 20 90 18 25 - - - 14 25 70 1,5 3 80 10 001 - 100 000 zatěžovaná aktivace s odstraňováním nutrientů +terciární stupeň včetně srážení fosforu eventuelně dávkování externího substrátu -------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > 100 000 Nízko 55 90 85 10 15 95 14 20 - - - 10 16 75 0,7 2 85 zatěžovaná aktivace s odstraňováním nutrientů + terciární stupeň včetně srážení fosforu, dávkování externího substrátu -------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.