Odstavec předpisu 103/2003 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
Příl.2

Příl.2
Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělském pozemku, stanovení aplikačních pásem, půd ohrožených erozí a způsobů hnojení
 

Tabulka č. 1

      Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek
+-------------------------------+------------------------------------------+
|Zemědělský pozemek       |    Období zákazu hnojení       |
|s pěstovanou plodinou nebo   |                     |
|připravený pro založení    |                     |
|porostu plodiny        |                     |
+-------------------+-----------+---------------------+--------------------+
|Plodina      |Klimatický |Hnojiva s rychle   |Minerální dusíkatá |
|          |region*  |uvolnitelným dusíkem |hnojiva       |
+-------------------+-----------+---------------------+--------------------+
|Plodiny na orné  |  0 - 5  | 15. 11. - 31. 1.  | 1. 11. - 31. 1.  |
|půdě (mimo travních+-----------+---------------------+--------------------+
|a jetelinotravních |      |           |          |
|porostů), trvalé  |  6 - 9  | 1. 11. - 28. 2.  | 15. 10. - 28. 2. |
|kultury      |      |           |          |
+-------------------+-----------+---------------------+--------------------+
|Travní       |      |           |          |
|(jetelovinotravní) |  0 - 5  | 15. 11. - 31. 1.  | 1. 10. - 28. 2.  |
|porosty na orné  |      |           |          |
|půdě, trvalé travní+-----------+---------------------+--------------------+
|porosty      |      |           |          |
|          |  6 - 9  | 1. 11. - 28. 2.  | 15. 9. - 31. 3.  |
+-------------------+-----------+---------------------+--------------------+

Používání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem** na orné půdě je
zakázáno v období 1.6. - 31.7. (toto ustanovení neplatí v případě
následného pěstování ozimých plodin a meziplodin) a v období 1.12-31.1.

Vysvětlivky:

 *  1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
 ** platí i pro upravené kaly


 Tabulka č. 2 

             I. aplikační pásmo                
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
| Klimatický region* | Hlavní půdní jednotka ** |Účelová charakteristika půd |
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|0, 1, 2, 4     | bez ohledu na sklonitost|sušší oblasti, zejména   |
|          | 01-03, 20, 26      |s jarními přísušky,     |
|          |             |s převážně hlubšími,    |
|          | pouze při sklonitosti  |středně těžkými až těžšími |
|          | nepřevyšující 7 stupňů: |půdami, charakterizovanými |
|          | 08-11,19,24,25      |nepromyvným vodním režimem |
+--------------------+--------------------------+              |
|0, 1        | 06, 07          |              |
+--------------------+--------------------------+----------------------------+

Vysvětlivky:
 *   1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
 **  2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky. Tabulka č. 3 

             II. aplikační pásmo            
+--------------------+-------------------------------+------------------------- -+
| Klimatický region* |  Hlavní půdní jednotka**  | Účelová charakteristika |
+--------------------+-------------------------------+------------------------- -+
| všechny ostatní bonitované půdně ekologické    |převažující část území   |
| jednotky, které nepatří do I. ani III. aplikačního |České republiky, se    |
| pásma                       |středním množstvím srážek, |
|                          |středními až lehčími    |
|                          |půdami, charakterizovanými |
|                          |periodicky promyvným    |
|                          |vodním režimem       |
+----------------------------------------------------+------------------------- -+

Vysvětlivky:
 *   1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
 **  2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky. Tabulka č. 4 

             III. aplikační pásmo             
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
| Číslo | Klimatický region*|   Hlavní půdní  | Účelová charakteristika  |
|    |          |    jednotka**  |              |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
| 1  |  0-3       | 04         |lehké písčité půdy, silně |
|    |          |           |propustné, s výsušným   |
|    |          |           |režimem          |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
| 2  |  0-3       | 05         |půdy na velmi propustném  |
|    |          |           |podloží          |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
| 3  |  0-9       | 16, 17, 21 - 23, 31 |lehké písčité půdy     |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
| 4  |  8-9       | 08, 34 - 36, 56   |půdy ve vyšších polohách, |
|    |          |           |s vysokým množstvím    |
|    |          |           |srážek           |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|Do III. aplikačního pásma jsou zařazeny i zvlášť vyčleněné půdy       |
|s degradačními procesy a deficitní půdy, pokud jsou zemědělsky využívány   |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
| 1  |  0-9       | 37         |mělké půdy, převážně    |
|    |          |           |výsušné          |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
| 2  |  0-9       | 38         |mělké půdy s lepší     |
|    |          |           |vododržností než HPJ 37  |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
| 3  |  0-9       | 39         |půdy s nevyvinutým půdním |
|    |          |           |profilem a nepříznivými  |
|    |          |           |vláhovými poměry      |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
| 4  |  0-9       | 13, 18, 26 - 30, 32,|propustné půdy       |
|    |          | 33, 55       |              |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
| 5  |  0-9       | 44, 47 - 54, 58, 59,|převážně půdy se sklonem  |
|    |          | 62 - 64       |k dočasnému zamokření   |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
| 6  |  0-9       | 65 - 79       |zamokřené půdy převážně  |
|    |          |           |s nepříznivým vodním    |
|    |          |           |režimem          |
+-------+-------------------+---------------------+---------------------------+
|Do III. aplikačního pásma jsou zařazeny i půdy ohrožené erozí uvedené    |
|v tabulce č. 6                                |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Vysvětlivky:
 *   1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.
 **  2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.


 Tabulka č. 5 

     III. aplikační pásmo - vymezení půd s vysokým rizikem infiltrace            
              (1. a 2. kategorie infiltrace)
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
| Číslo | Klimatický region*| Hlavní půdní | kombinace údajů o sklonitosti a expozici,   |
|    |          | jednotka ** | skeletovosti a hloubce půdy***        |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  1  |  0-3       | 04      |01, 11                     |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  2  |  0-3       | 05      |01                       |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  3  |  2        | 17      |00, 10, 20, 30                 |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  4  |  3-7       | 17      |00, 10                     |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  5  |  1-9       | 18, 48    |14                       |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  6  |  0-8       | 21      |10, 12, 13, 43, 53               |
+-------+-------------------+--------------+-----------------------------------     -----------+
|  7  |  1-7       | 26, 28, 33  |04                       |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  8  |  0-7       | 27, 29, 30  |04, 14                     |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
|  9  |  1-3       | 31      |01, 04, 11, 14, 21, 24, 31, 34, 41, 44, 51, 54 |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
| 10  |  4-7       | 31      |01, 04, 11, 14, 41, 44, 51, 54         |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
| 11  |  0-3       | 32      |04, 24, 34                   |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
| 12  |  4-7       | 32      |04, 14                     |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
| 13  |  8-9       | 34, 36    |04, 24, 34                   |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
| 14  |  8        | 35      |04                       |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
| 15  |  0-9       | 37, 38    |15, 16, 54, 46, 55, 56             |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
| 16  |  0        | 39      |09, 16, 19, 29, 39, 49, 59, 69         |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
| 17  |  1-9       | 39      |09, 19, 29, 39, 49, 59, 69           |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
| 18  |  0-9       | 40, 41    |68, 78, 89, 99                 |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+
| 19  |  0-9       | 55      |00                       |
+-------+-------------------+--------------+----------------------------------- -----------+


Vysvětlivky:
 *   1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky
 **  2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky
 ***  4. a 5. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky
Půdy ve III. aplikačním pásmu neuvedené v tabulce 5 jsou považovány za půdy 
se středním rizikem infiltrace


 Tabulka č. 6 

                 Půdy ohrožené erozí
+-------+-------------------+--------------------------+----------------------- --------------+
| Číslo | Klimatický region*| Hlavní půdní jednotka ** | Účelová charakteristika půd nebo   |
|    |          |             | podmínky jejich zařäzení       |
+-------+-------------------+--------------------------+----------------------- --------------+
|  1  |  0-9       | 08 - 11, 13 - 16, 19,  |zařazení půd pouze při sklonitosti  |
|    |          | 24 - 26, 43, 47 - 49   |převyšující 7 stupňů         |
+-------+-------------------+--------------------------+----------------------- --------------+
|  2  |  0-9       | 40, 41          |půdy se sklonitostí převyšující    |
|    |          |             | 7 stupňů               |
+-------+-------------------+--------------------------+----------------------- --------------+

Vysvětlivky:
 *   1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky
 **  2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky


 Tabulka č. 7 

  Způsoby hnojení minerálními dusíkatými hnojivY nebo hnojivy s rychle uvolnitelným
 dusíkem na orné půdě v období od 15. června do začátku období zákazu hnijení uvedeného
           v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení 
+------------------------------------------------------------------------------ --------------+
| Podmínka hnojení      |  I.   |  II.  |    II. aplikační pásmo      |
|               | aplikační | aplikační |a)půdy se středním |b)půdy s vysokým  |   
|               |  pásmo  |  pásmo  |rizikem infiltrace |rizikem infiltrace |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+---------+---- ----+---------+
|               | A | B | A | B |  A  |  B  |  A  |  B  |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+---------+---- ----+---------+
| k ozimé plodině následující | 60 | 120 | 50 | 100 |  40  |  80  |  20  |  0  |
| po obilnině         |   |   |   |   |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+---------+---- ----+---------+
| k ozimé plodině následující | 40 | 80 | 20 |  0 |  15  |   0  |  10  |  0  |
| po jiné předplodině než je |   |   |   |   |     |     |     |     |
| obilnina          |   |   |   |   |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+---------+---- ----+---------+
| k meziplodinám, s výjimkou | 40 | 80 | 20 |  0 |  15  |   0  |  10  |  0  |
| čistých porostů jetelovin a |   |   |   |   |     |     |     |     |
| luskovin nebo k podpoře   |   |   |   |   |     |     |     |     |
| rozkladu slámy, s výjimkou |   |   |   |   |     |     |     |     |
| slámy luskovin a olejnin  |   |   |   |   |     |     |     |     |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+---------+---- ----+---------+
| pro následné jarní plodiny |  0 | 120 |  0 | 100 |   0  |  100  |   0  |  0  |
+-----------------------------+-----+-----+-----+-----+---------+---------+---- ----+---------+

Vysvětlivky:
A   max. limit přívodu dusíku v minerálních dusíkatých hnojivech, v kg N*ha
-1
B max. limit přívodu dusíku v hnojivech s rychle uvolnitelným dusíkem, v kg N*ha
-1
* použití hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem je možné až v období od 15. října do začátku období zákazu hnojení podle tabulky č. 1 této přílohy ** pouze s inhibitorem nitrifikace.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.