Odstavec předpisu 103/2003 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
Příl.3

Příl. 3
Limity hnojení jednotlivých plodin
 
|----------------------|--------------------|
|   Plodina     |  limit hnojení  |
|           |  v kg N/1 ha   |
|----------------------|--------------------|
| pšenice ozimá    |     220    |
|----------------------|--------------------|
| pšenice jarní    |     160    |
|----------------------|--------------------|
| žito ozimé      |     150    |
|----------------------|--------------------|
| ječmen ozimý     |     180    |
|----------------------|--------------------|
| ječmen jarní     |     150    |
|----------------------|--------------------|
| oves         |     150    |
|----------------------|--------------------|
| triticale      |     160    |
|----------------------|--------------------|
| kukuřice na zrno   |     260    |
|----------------------|--------------------|
| luskoviny      |     70    |
|----------------------|--------------------|
| brambory sadbové   |     170    |
|----------------------|--------------------|
| brambory konzumní  |     200    |
|----------------------|--------------------|
| brambory průmyslové |     220    |
|----------------------|--------------------|
| cukrovka       |     220    |
|----------------------|--------------------|
| krmná řepa      |     200    |
|----------------------|--------------------|
| řepka ozimá     |     240    |
|----------------------|--------------------|
| slunečnice      |     160    |
|----------------------|--------------------|
| mák         |     120    |
|----------------------|--------------------|
| len         |     100    |
|----------------------|--------------------|
| kukuřice na siláž  |     260    |
|----------------------|--------------------|
| jetel        |      0    |
|----------------------|--------------------|
| vojtěška       |      0    |
|----------------------|--------------------|
| trávy na orné půdě  |     200    |
|----------------------|--------------------|

Vysvětlivky:
* V limitu hnojení je započítán celkový düsík z minerálních hnojiv a podíl dusíku 
 využitelného pěstovanou plodinou ze statkových hnojiv živočišného původu a
 z organických a z organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.
 
 Dusík použitý k podpoře rozkladu slámy se nezapočítává do limitu přívodu dusíku
 pro následně pěstovanou plodinu.
 
 Pro účely hodnocení limitu hnojení se u hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem
 a upravených kalů započítává 40% přívodu celkového dusíku a pro hnojiva s rychle
 uvolnitelným dusíkem 60% přívodu celkového dusíku. Pro účely hodnocení limitu 
 hnojení se tedy zohledňuje pouze přímé působení dusíku v prvním roce po použití
 uvedených statkových, organických a organominerálních hnojiv, popřípadě
 upravených kalů.
 
 Pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného původu
 se použijí údaje zjištěné vlastními rozbory nebo údaje z přílohy č. 2 
 vyhlášky č. 274/1998 Sb.

** U luskovin může činit podpůrná dávka dusíku nejvýše 70 kg/1 ha.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.