Odstavec předpisu 391/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
§ 1

§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) rozsah údajů, včetně statistických a kartografických dat, zahrnutých v evidenci
1. vodních toků a jejich povodí, hydrogeologických rajonů a vodních nádrží,
2. vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů,
3. množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů,
4. odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích,
5. oblastí povodí,
6. chráněných oblastí přirozené akumulace vod,
7. ochranných pásem vodních zdrojů,
8. zdrojů povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody,
9. citlivých oblastí,
10. zranitelných oblastí,
11. oblastí povrchových vod využívaných ke koupání,
12. povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů,
13. vodních děl k vodohospodářským melioracím pozemků,
14. záplavových území,
b) a způsob zpracování, ukládání a předávání údajů podle písmene a) do informačních systémů veřejné správy podle ustanovení § 22 odst. 3 a 4 vodního zákona.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.