Odstavec předpisu 142/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod
§ 9

§ 9
(1) Základní obsah plánu oblasti povodí je uveden v příloze č. 2. Plán oblasti povodí obsahuje textovou část, tabulkové přílohy a mapové přílohy. Tento obsah se doplní podle výsledků schválení etap zpracování plánu oblasti povodí podle § 25 odst. 2 písm. a) a b) zákona a podle požadavků, které vyplývají z mezinárodní koordinace prací v rámci mezinárodních oblastí povodí Labe, Odry a Dunaje.
(2) Při zpracování plánu oblasti povodí se průběžně evidují a ukládají dokumenty související se zpracováním plánu oblasti povodí a dokumentující postup jeho zpracování, včetně výsledných dokumentů z jednotlivých etap prací a projednávání. Dokumenty použité pro zpracování plánu oblasti povodí jsou po dobu přípravy, zpracování, schvalování a platnosti plánu oblasti povodí veřejně přístupné k nahlédnutí u příslušného pořizovatele plánu oblasti povodí.
(3) Postup prací a evidence informací, dokladů a dokumentů se provádí takovým způsobem, aby bylo umožněno sestavení plánů mezinárodních oblastí povodí nebo koordinačních oblastí mezinárodních oblastí povodí.
(4) Při aktualizaci plánu oblasti povodí se postupuje obdobně jako při jeho pořizování.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.