Odstavec předpisu 142/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod
§ 4

§ 4
(1) Základní obsah Plánu hlavních povodí je uveden v příloze č. 1. Tento obsah se doplní podle výsledků přípravných prací.
(2) Zpracování, projednávání a zveřejnění Plánu hlavních povodí zahrnuje
a) přípravné práce,
b) zpracování návrhu Plánu hlavních povodí, jeho zveřejnění k připomínkám veřejnosti, včetně uživatelů vody (dále jen "veřejnost") a jeho projednání,
c) posuzování vlivu návrhu Plánu hlavních povodí na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu,5)
d) zpracování konečného návrhu Plánu hlavních povodí,
e) předložení konečného návrhu Plánu hlavních povodí s návrhem jeho závazných částí ke schválení vládě,
f) zveřejnění schváleného Plánu hlavních povodí,
g) průběžnou evidenci a ukládání dokladů a dokumentů z procesu zpracování, projednání a schvalování Plánu hlavních povodí.
(3) Při aktualizaci Plánu hlavních povodí se postupuje obdobně jako při jeho pořizování.
5) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.