Odstavec předpisu 142/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod
Příl.1

Příl.1
Základní obsah Plánu hlavních povodí
A. Východiska pro zpracování Plánu hlavních povodí:
  1. zdůvodnění jeho potřeby  a charakteru (hlavní principy
   a postupy řešení),
  2. výčet významných výchozích podmínek a hlavních podkladů pro
   zpracování Plánu hlavních povodí,

B. Vymezení vztahu hlavních povodí  k územním obvodům krajů
  a k mezinárodním oblastem povodí Labe, Odry a Dunaje,

C. Rámcové cíle,  hlavní principy a  zásady státní politiky
  v oblasti  vod pro  území České  republiky, případně pro
  jednotlivá hlavní povodí pro dlouhodobé zajištění veřejných
  zájmů:
  1. k naplnění cílů ochrany vod jako složky životního prostředí,
  2. pro ochranu před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,
  3. pro plnění požadavků na vodohospodářské služby,

D. Programy opatření k dosažení strategických cílů, vytčených
  zásad a principů, pro území České republiky, případně pro
  jednotlivá hlavní povodí, obsahující zejména:
  1. návrhy ekonomických nástrojů a opatření na podporu veřejných
   zájmů podle § 23 zákona,
  2. zásadní  technická opatření  doplňující vodohospodářskou
   infrastrukturu, s významem nebo s účinkem přesahujícím
   územní obvody krajů nebo oblasti povodí,
  3. základní standardy ochrany před povodněmi a opatření ke
   koordinaci ochrany před povodněmi v souvisejících oblastech
   povodí,
  4. návrhy případných legislativních úprav,
  5. návrhy správných postupů,
  6. opatření  k  podpoře  šetrného  užívání vodních zdrojů
   a technologií nezatěžujících vodní prostředí,
  7. podněty k zaměření výzkumu a vývoje a rozvíjení mezinárodní
   spolupráce,
  8. informační nástroje pro komunikaci s veřejností a návrhy
   vzdělávacích a demonstračních projektů,

E. Časový plán realizace opatření podle písm. D.,

F. Souhrn opatření k realizaci v programech opatření podle Plánu
  hlavních  povodí,  včetně  strategie  jejich  financování
  a posouzení ekonomických dopadů,

G. Formální uspořádání  zpracovaných materiálů Plánu hlavních
  povodí, umožňující informování a konzultace s veřejností,

H. Požadavky na zpracování plánů oblastí povodí.

Aktualizace Plánu hlavních povodí navíc zahrne:

Souhrn změn od publikace předchozího Plánu hlavních povodí.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.