Odstavec předpisu 142/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod
§ 5

§ 5
Přípravné práce pro Plán hlavních povodí
Přípravné práce pro Plán hlavních povodí zahrnují
a) vymezení hlavních povodí České republiky (dále jen "hlavní povodí") ve vztahu k územním obvodům krajů a k mezinárodním oblastem povodí Labe, Odry a Dunaje,
b) shromáždění podkladů, zejména
1. aktuálních státních a krajských koncepčních dokumentů na úseku územního plánování, vodního hospodářství, životního prostředí a v souvisejících odvětvích,
2. dalších aktuálních programů vyplývajících z mezinárodních smluv a závazků vymezujících strategie v oblasti vod, které Česká republika přijala nebo k nim přistoupila, a dalších mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,
c) vyhodnocení uvedených podkladů do základního scénáře rozvoje všech složek hospodářství s významným vlivem na vodu v období, pro které bude zpracován Plán hlavních povodí,
d) sestavení předběžného přehledu významných problémů k řešení pro jednotlivá hlavní povodí na základě vyhodnocení výchozích podmínek a podkladů,
e) zpracování základních principů a postupů řešení,
f) zpracování oznámení koncepce6) a jeho předložení příslušnému úřadu podle zvláštního právního předpisu.7)
6) § 10c zákona č. 100/2001 Sb.
7) Zákon č. 100/2001 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.