Odstavec předpisu 142/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod
§ 7

§ 7
Konečný návrh Plánu hlavních povodí
(1) Konečný návrh Plánu hlavních povodí se zpracovává na základě stanoviska příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu.5)
(2) Konečný návrh Plánu hlavních povodí se předkládá, spolu se zprávou o vyhodnocení připomínek, stanoviskem příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu,5) zprávou o zahrnutí požadavků a podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu5) a návrhem závazných částí Plánu hlavních povodí, ke schválení vládě.
5) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.