Odstavec předpisu 450/2005 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Příl.1

Příl.1
Obsah písemného předpisu pro provádění zkoušky těsnosti
Obsah písemného předpisu zkoušky podle § 3a odst. 3 písm. a):
1.  Použitá zkušební metoda
2.  Rozsah platnosti
3.  Použité normy a předpisy
4.  Kritéria přípustnosti
5.  Požadavky na kvalifikaci personálu
6.  Zajištění BOZP
7.  Rozsah zkoušky 
8.  Parametry zkoušky
9.  Požadavky na materiál
10.  Požadavky na prostředí
11.  Zkušební zařízení
12.  Schéma zapojení
13.  Postup zkoušky
14.  Vyhodnocení zkoušky
15.  Zpracování výstupu zkoušení
16.  Předání protokolu
17.  Způsob archivace
Obsah písemného předpisu zkoušky podle § 3a odst. 3 písm. b):
1.  Zdůvodnění, proč byla použita náhradní zkouška náhradní zkouška těsnosti
2.  Rozsah platnosti
3.  Použité postupy, normy a předpisy
4.  Kritéria přípustnosti
5.  Požadavky na kvalifikaci personálu
6.  Zajištění BOZP
7.  Rozsah zkoušky 
8.  Parametry zkoušky
9.  Postup zkoušky
10.  Vyhodnocení zkoušky
11.  Zpracování výstupu zkoušení
12.  Předání protokolu
13.  Způsob archivace
15) § 20 odst. 5 písm. e) a f) a § 20 odst. 7 zákona č. 356/2003 Sb., § 6 a 7 vyhlášky č. 232/2004 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.