Odstavec předpisu 108/2008 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 108/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb.
Čl.II

Čl. II
Účinnost
1. Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
2. Ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o § 9 odst. 2 a 4, nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.
3. Ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o § 9 odst. 1, pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2014.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.