Odstavec předpisu 5/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
Příl.6

Příloha 6
Seznam hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Číslo   Název útvaru podzemních vod      Pozice útvaru   Příslušný     Název příslušného
 útvaru                      podzemních vod  hydrogeologický  hydrogeologického rajonu
podzemních                              rajon
  vod
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11100    Kvartér Orlice             svrchní     1110       Kvartér Orlice 
 11210    Kvartér Labe po Hradec Králové     svrchní     1121       Kvartér Labe po Hradec Králové
 11220    Kvartér Labe po Pardubice       svrchní     1122       Kvartér Labe po Pardubice 
 11300    Kvartér Loučné a Chrudimky       svrchní     1130       Kvartér Loučné a Chrudimky 
 11400    Kvartér Labe po Týnec         svrchní     1140       Kvartér Labe po Týnec      
 11510    Kvartér Labe po Kolín         svrchní     1151       Kvartér Labe po Kolín    
 11520    Kvartér Labe po Nymburk        svrchní     1152       Kvartér Labe po Nymburk    
 11600    Kvartér Urbanické brány        svrchní     1160       Kvartér Urbanické brány    
 11710    Kvartér Labe po Jizeru         svrchní     1171       Kvartér Labe po Jizeru    
 11720    Kvartér Labe po Vltavu         svrchní     1172       Kvartér Labe po Vltavu    
 11800    Kvartér Labe po Lovosice        svrchní     1180       Kvartér Labe po Lovosice    
 11900    Kvartér a neogén odravské části    svrchní     1190       Kvartér a neogén odravské části    
       Chebské pánve                              Chebské pánve
 12110    Kvartér Lužnice            svrchní     1211       Kvartér Lužnice    
 12120    Kvartér Nežárky            svrchní     1212       Kvartér Nežárky    
 12300    Kvartér Otavy a Blanice        svrchní     1230       Kvartér Otavy a Blanic    
 13100    Kvartér Úhlavy             svrchní     1310       Kvartér Úhlavy    
 13200    Kvartér Radbuzy            svrchní     1320       Kvartér Radbuzy    
 13300    Kvartér Mže              svrchní     1330       Kvartér Mže    
 14100    Kvartér Liberecké kotliny       svrchní     1410       Kvartér Liberecké kotliny   
 14200    Kvartér a miocén Žitavské pánve    svrchní     1420       Kvartér a miocén Žitavské pánve    
 14300    Kvartér Frýdlantského výběžku     svrchní     1430       Kvartér Frýdlantského výběžku    
 15100    Kvartér Odry              svrchní     1510       Kvartér Odry    
 15200    Kvartér Opavy             svrchní     1520       Kvartér Opavy    
 15500    Kvartér Opavské pahorkatiny      svrchní     1550       Kvartér Opavské pahorkatiny    
 16100    Kvartér Horní Moravy          svrchní     1610       Kvartér Horní Moravy    
 16210    Pliopeistocén Hornomoravského     svrchní     1621       Pliopeistocén Hornomoravského    
       úvalu - severní část                           úvalu - severní část
 16220    Pliopeistocén Hornomoravského     svrchní     1622       Pliopeistocén Hornomoravského    
       úvalu - jižní část                            úvalu - jižní část
 16230    Pliopleistocén Blaty          svrchní     1623       Pliopleistocén Blaty    
 16240    Kvartér Valové, Romže a Hané      svrchní     1624       Kvartér Valové, Romže a Hané    
 16310    Kvartér Horní Bečvy          svrchní     1631       Kvartér Horní Bečvy    
 16320    Kvartér Dolní Bečvy          svrchní     1632       Kvartér Dolní Bečvy    
 16410    Kvartér Dyje              svrchní     1641       Kvartér Dyje    
 16420    Kvartér Jevišovky           svrchní     1642       Kvartér Jevišovky    
 16430    Kvartér Svratky            svrchní     1643       Kvartér Svratky    
 16440    Kvartér Jihlavy            svrchní     1644       Kvartér Jihlavy    
 16510    Kvartér Dolnomoravského úvalu     svrchní     1651       Kvartér Dolnomoravského úvalu    
 16520    Kvartér soutoké oblasti Moravy     svrchní     1652       Kvartér soutoké oblasti Moravy    
       a Dyje                                  a Dyje
 21100    Chebská pánev             základní     2110       Chebská pánev (Chebská pánev)     
 21200    Sokolovská pánev            základní     2120       Sokolovská pánev       
 21310    Mostecká pánev - severní část     základní     2131       Mostecká pánev - severní část       
 21320    Mostecká pánev - jižní část      základní     2132       Mostecká pánev - jižní část  
 21400    Třeboňská pánev - jižní část      základní     2140       Třeboňská pánev - jižní část       
 21510    Třeboňská pánev - severní část     základní     2151       Třeboňská pánev - severní část       
 21520    Třeboňská pánev - střední část     základní     2152       Třeboňská pánev - střední část       
 21600    Budějovická pánev           základní     2160       Budějovická pánev      
 22110    Bečevská brána             základní     2211       Bečevská brána       
 22120    Oderská brána             základní     2212       Oderská brána       
 22201    Hornomoravský úval - severní část   základní     2220       Hornomoravský úval       
 22202    Hornomoravský úval - jižní část    základní     2220       Hornomoravský úval       
 22203    Hornomoravský úval - střední část   základní     2220       Hornomoravský úval       
 22300    Vyškovská brána            základní     2230       Vyškovská brána       
 22410    Dyjsko-svratecký úval         základní     2241       Dyjsko-svratecký úval      
 22420    Kuřimská kotlina            základní     2242       Kuřimská kotlina       
 22501    Dolnomoravský úval - severní část   základní     2250       Dolnomoravský úval       
 22502    Dolnomoravský úval - střední část   základní     2250       Dolnomoravský úval     
 22503    Dolnomoravský úval - jižní část    základní     2250       Dolnomoravský úval      
 22610    Ostravská pánev - ostravská část    základní     2261       Ostravská pánev - ostravská část       
 22620    Ostravská pánev - karvinská část    základní     2262       Ostravská pánev - karvinská část       
 31100    Pavlovské vrchy a okolí        základní     3110       Pavlovské vrchy a okolí       
 32110    Flyš v povodí Olše           základní     3211       Flyš v povodí Olše       
 32121    Flyš v povodí Ostravice        základní     3212       Flyš v povodí Ostravice       
 32122    Flyš v povodí Ostravice - Říčky po   základní     3212       Flyš v povodí Ostravice       
       ústí do toku Lučina 
 32130    Flyš v mezipovodí Odry         základní     3213       Flyš v mezipovodí Odry       
 32210    Flyš v povodí Bečvy          základní     3221       Flyš v povodí Bečvy       
 32221    Flyš v povodí Moravy - severní část  základní     3222       Flyš v povodí Moravy      
 32222    Flyš v povodí Moravy - jižní část   základní     3222       Flyš v povodí Moravy       
 32230    Flyš v povodí Váhu - severní část   základní     3223       Flyš v povodí Váhu - severní část       
 32240    Flyš v povodí Váhu - jižní část    základní     3224       Flyš v povodí Váhu - jižní část       
 32301    Středomoravské Karpaty - severní část základní     3230       Středomoravské Karpaty      
 32302    Středomoravské Karpaty - jižní část  základní     3230       Středomoravské Karpaty     
 41100    Polická pánev             základní     4110       Polická pánev       
 42100    Hronovsko-poříčská křída        základní     4210       Hronovsko-poříčská křída       
 42210    Podorlická křída v povodí Úpy     základní     4221       Podorlická křída v povodí Úpy       
       a Metuje                                 a Metuje
 42220    Podorlická křída v povodí Orlice    základní     4222       Podorlická křída v povodí Orlice           
 42310    Ústecká synklinála v povodí Orlice   základní     4231       Ústecká synklinála v povodí Orlice       
 42320    Ústecká synklinála v povodí Svitavy  základní     4232       Ústecká synklinála v povodí Svitavy       
 42400    Královédvorská synklinála       základní     4240       Královédvorská synklinála       
 42500    Hořicko-miletínská křída        základní     4250       Hořicko-miletínská křída       
 42610    Kyšperská synklinála v povodí Orlice  základní     4261       Kyšperská synklinála v povodí Orlice      
 42620    Kyšperská synklinála - jižní část   základní     4262       Kyšperská synklinála - jižní část       
 42700    Vysokomýtská synklinála        základní     4270       Vysokomýtská synklinála       
 42800    Velkoopatovická křída         základní     4280       Velkoopatovická křída       
 42910    Králický prolom - severní část     základní     4291       Králický prolom - severní část       
 42920    Králický prolom - jižní část      základní     4292       Králický prolom - jižní část       
 43100    Chrudimská křída            základní     4310       Chrudimská křída       
 43200    Dlouhá mez - jižní část        základní     4320       Dlouhá mez - jižní část       
 43300    Dlouhá mez - severní část       základní     4330       Dlouhá mez - severní část       
 43400    Čáslavská křída            základní     4340       Čáslavská křída       
 43500    Velimská křída             základní     4350       Velimská křída       
 43600    Labská křída              základní     4360       Labská křída       
 44100    Jizerská křída pravobřežní       základní     4410       Jizerská křída pravobřežní       
 44200    Jizerský coniak            svrchní     4420       Jizerský coniak
 44300    Jizerská křída levobřežní       základní     4430       Jizerská křída levobřežní       
 45100    Křída severně od Prahy         základní     4510       Křída severně od Prahy       
 45210    Křída Košáteckého potoka        základní     4521       Křída Košáteckého potoka       
 45220    Křída Liběchovky a Pšovky       základní     4522       Křída Liběchovky a Pšovky       
 45230    Křída Obrtky a Úštěckého potoka    základní     4523       Křída Obrtky a Úštěckého potoka       
 45300    Roudnická křída            základní     4530       Roudnická křída       
 45400    Ohárecká křída             základní     4540       Ohárecká křída       
 45500    Holedeč                základní     4550       Holedeč       
 46110    Křída Dolního Labe po Děčín - levý   základní     4611       Křída Dolního Labe po Děčín - levý       
       břeh, jižní část                             břeh, jižní část
 46120    Křída Dolního Labe po Děčín - levý   základní     4612       Křída Dolního Labe po Děčín - levý      
       břeh, severní část                            břeh, severní část
 46200    Křída Dolního Labe po Děčín - pravý  základní     4620       Křída Dolního Labe po Děčín - pravý       
       břeh                                   břeh
 46300    Děčínský Sněžník            základní     4630       Děčínský Sněžník       
 46400    Křída Horní Ploučnice         základní     4640       Křída Horní Ploučnice       
 46500    Křída Dolní Ploučnice a Horní     základní     4650       Křída Dolní Ploučnice a Horní       
       Kamenice                                 Kamenice
 46600    Křída Dolní Kamenice a Křinice     základní     4660       Křída Dolní Kamenice a Křinice       
 47100    Bazální křídový kolektor na      hlubinný     4710       Bazální křídový kolektor na
       Jizeře                                  Jizeře
 47200    Bazální křídový kolektor od      hlubinný     4720       Bazální křídový kolektor od
       Hamru po Labe                              Hamru po Labe
 47300    Bazální křídový kolektor        hlubinný     4730       Bazální křídový kolektor
       v benešovské synklinále                         v benešovské synklinále
 51100    Plzeňská pánev             základní     5110       Plzeňská pánev      
 51200    Manětínská pánev            základní     5120       Manětínská pánev      
 51310    Rakovnická pánev            základní     5131       Rakovnická pánev      
 51320    Žihelská pánev             základní     5132       Žihelská pánev      
 51400    Kladenská pánev            základní     5140       Kladenská pánev      
 51510    Podkrkonošský permokarbon       základní     5151       Podkrkonošský permokarbon      
 51520    Náchodský perm             základní     5152       Náchodský perm      
 51610    Dolnoslezská pánev - západní část   základní     5161       Dolnoslezská pánev - západní část      
 51620    Dolnoslezská pánev - východní část   základní     5162       Dolnoslezská pánev - východní část      
 52110    Poorlický perm - severní část     základní     5211       Poorlický perm - severní část      
 52120    Poorlický perm - jižní část      základní     5212       Poorlický perm - jižní část       
 52210    Boskovická brázda - severní část    základní     5221       Boskovická brázda - severní část       
 52220    Boskovická brázda - jižní část     základní     5222       Boskovická brázda - jižní část       
 61110    Krystalinikum Smrčin a západní     základní     6111       Krystalinikum Smrčin a západní       
       části Krušných hor                            části Krušných hor
 61120    Krystalinikum Slavkovského lesa    základní     6112       Krystalinikum Slavkovského lesa       
 61200    Krystalinikum v mezipovodí Ohře po   základní     6120       Krystalinikum v mezipovodí Ohře po       
       Kadaň                                  Kadaň
 61310    Krystalinikum Krušných hor od     základní     6131       Krystalinikum Krušných hor od       
       Chomutovky po Moldavu                          Chomutovky po Moldavu
 61320    Krystalinikum východní části      základní     6132       Krystalinikum východní části       
       Krušných hor                               Krušných hor
 61330    Teplický ryolit            základní     6133       Teplický ryolit       
 62110    Krystalinikum Českého lesa v povodí  základní     6211       Krystalinikum Českého lesa v povodí       
       Kateřinského potoka                           Kateřinského potoka
 62121    Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro základní     6212       Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro       
       a Radbuzy po Staňkov                           a Radbuzy po Staňkov
 62122    Krystalinikum a proterozoikum povodí  základní     6212       Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro      
       Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov -                  a Radbuzy po Staňkov
       horní část povodí Černého potoka                     
 62130    Krystalinikum Českého lesa       základní     6213       Krystalinikum Českého lesa       
       v povodí Černého potoka                         v povodí Černého potoka
 62210    Krystalinikum v mezipovodí Mže     základní     6221       Krystalinikum v mezipovodí Mže       
       pod Stříbrem                               pod Stříbrem
 62221    Krystalinikum a proterozoikum     základní     6222       Krystalinikum a proterozoikum       
       v povodí Úhlavy a dolního toku                      v povodí Úhlavy a dolního toku
       Radbuzy - západní část                          Radbuzy
 62222    Krystalinikum a proterozoikum     základní     6222       Krystalinikum a proterozoikum       
       v povodí Úhlavy a dolního toku                      v povodí Úhlavy a dolního toku
       Radbuzy - východní část                         Radbuzy
 62223    Krystalinikum a proterozoikum     základní     6222       Krystalinikum a proterozoikum       
       dolního toku Úhlavy                           v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy
 62300    Krystalinikum, proterozoikum a     základní     6230       Krystalinikum, proterozoikum a       
           paleozoikum v povodí Berounky                      paleozoikum v povodí Berounky
 62400    Svrchní silur a devon Barrandienu   základní     6240       Svrchní silur a devon Barrandienu       
 62500    Proterozoikum a paleozoikum v povodí  základní     6250       Proterozoikum a paleozoikum v povodí       
       přítoků Vltavy                              přítoků Vltavy
 63101    Krystalinikum v povodí Horní Vltavy  základní     6310       Krystalinikum v povodí Horní Vltavy       
       a Úhlavy                                 a Úhlavy
 63102    Krystalinikum v povodí Horní Vltavy  základní     6310       Krystalinikum v povodí Horní Vltavy       
       a Úhlavy - Vltava po soutok                       a Úhlavy
       s tokem Malše 
 63201    Krystalinikum v povodí Střední     základní     6320       Krystalinikum v povodí Střední       
       Vltavy - jižní část                           Vltavy
 63202    Krystalinikum v povodí Střední     základní     6320       Krystalinikum v povodí Střední       
       Vltavy - Horní povodí Skalice                      Vltavy
 63203    Krystalinikum v povodí Střední     základní     6320       Krystalinikum v povodí Střední       
       Vltavy - Mezipovodí Vltavy od soutoku                  Vltavy 
       s Vápenickým potokem po Slapy y
 63204    Krystalinikum v povodí střední             6320       Krystalinikum v povodí střední
       Vltavy - severní část                          Vltavy
 64110    Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny  základní     6411       Krystalinikum Šluknovské pahorkatiny       
 64120    Krystalinikum Lužických hor      základní     6412       Krystalinikum Lužických hor       
 64130    Krystalinikum Jizerských hor v povodí základní     6413       Krystalinikum Jizerských hor v povodí       
       Lužické Nisy                               Lužické Nisy
 64140    Krystalinikum Krkonoš a Jizerských   základní     6414       Krystalinikum Krkonoš a Jizerských       
       hor v povodí Jizery                           hor v povodí Jizery
 64200    Krystalinikum Orlických hor      základní     6420       Krystalinikum Orlických hor       
 64311    Krystalinikum severní části Východní  základní     6431       Krystalinikum severní části Východní       
       Sudet - jihovýchodní část                        Sudet
 64312    Krystalinikum severní části Východní  základní     6431       Krystalinikum severní části Východní       
       Sudet - severozápadní část                        Sudet
 64321    Krystalinikum jižní části Východních  základní     6432       Krystalinikum jižní části Východních       
       Sudet                                  Sudet
 64322    Krystalinikum jižní části Východních  základní     6432       Krystalinikum jižní části Východních       
       Sudet - Morava po soutok s tokem                     Sudet
       Moravská Sázava 
 64323    Krystalinikum jižní části Východních  základní     6432       Krystalinikum jižní části Východních       
       Sudet - Oslava po ústí do toku Morava                  Sudet - Oslava po ústí do toku Morava
 65100    Krystalinikum v povodí Lužnice     základní     6510       Krystalinikum v povodí Lužnice       
 65200    Krystalinikum v povodí Sázavy     základní     6520       Krystalinikum v povodí Sázavy       
 65310    Kutnohorské krystalinikum       základní     6531       Kutnohorské krystalinikum       
 65321    Krystalinikum Železných hor -     základní     6532       Krystalinikum Železných hor -       
       jihovýchodní část 
 65322    Krystalinikum Železných hor -     základní     6532       Krystalinikum Železných hor -       
       severozápadní část 
 65401    Krystalinikum v povodí Dyje      základní     6540       Krystalinikum v povodí Dyje       
       - západní část
 65402    Krystalinikum v povodí Dyje      základní     6540       Krystalinikum v povodí Dyje       
       - východní část 
 65500    Krystalinikum v povodí Jihlavy     základní     6550       Krystalinikum v povodí Jihlavy       
 65601    Krystalinikum v povodí Svratky     základní     6560       Krystalinikum v povodí Svratky       
       - střední část 
 65602    Krystalinikum v povodí Svratky     základní     6560       Krystalinikum v povodí Svratky       
       - Svitava po soutok s tokem Punkva 
 65603    Krystalinikum v povodí Svratky     základní     6560       Krystalinikum v povodí Svratky       
       - západní část
 65700    Krystalinikum brněnské jednotky    základní     6570       Krystalinikum brněnské jednotky       
 66111    Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry  základní     6611       Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry       
 66112    Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry  základní     6611       Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry       
       - povodí Opavy po ústí do toku Odra
 66120    Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy základní     6612       Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy       
 66200    Kulm Drahanské vrchoviny        základní     6620       Kulm Drahanské vrchoviny       
 66300    Moravský kras             základní     6630       Moravský kras       
 66400    Mladečský kras             základní     6640       Mladečský kras       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.