Odstavec předpisu 24/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
§ 20

§ 20
Způsob zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik
(1) Národní plány povodí se zpracovávají v rozsahu podle § 3 odst. 1 a podle vyhodnocení připomínek podle § 19 odst. 4.
(2) Plány pro zvládání povodňových rizik se zpracovávají v rozsahu podle § 3 odst. 3, výsledků přípravných prací, zejména předběžného hodnocení povodňových rizik, hodnocení podle § 8 odst. 3 a vyhodnocení připomínek podle § 19 odst. 4.
(3) Plány dílčích povodí se zpracovávají v rozsahu podle § 3 odst. 2, podle vyhodnocení připomínek podle § 19 odst. 4 a upravují se na základě schváleného příslušného národního plánu povodí a schváleného příslušného plánu pro zvládání povodňových rizik.
(4) Při zpracování návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik se průběžně evidují a ukládají dokumenty související s jejich zpracováním a dokumentující postup jejich zpracování, včetně výsledných dokumentů z jednotlivých etap prací a projednávání. Dokumenty použité pro zpracování návrhu plánu povodí a návrhu plánu pro zvládání povodňových rizik jsou po dobu přípravy, zpracování, schvalování a platnosti plánu veřejně přístupné k nahlédnutí u příslušného pořizovatele plánu povodí nebo plánu pro zvládání povodňových rizik.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.