Odstavec předpisu 24/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Příl.2

Příloha 2
Seznam map v plánech povodí
Plány povodí musí zahrnovat následující mapy
1. Povodí a dílčí povodí
2. Útvary povrchových vod - typy
3. Útvary povrchových vod - kategorie
4. Umístění a hranice útvarů podzemních vod
5. Vodní útvary s odběry vody určené k lidské spotřebě
6. Vody ke koupání, oblasti citlivé na živiny
7. Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů, chráněné ptačí oblasti
8. Monitorovací síť povrchových vod
9. Ekologický stav a ekologický potenciál útvarů povrchových vod
10. Dodržení norem environmentální kvality pro další znečišťující látky v útvarech povrchových vod
11. Chemický stav útvarů povrchových vod
12. Dodržení norem environmentální kvality pro těžké kovy v útvarech povrchových vod
13. Dodržení norem environmentální kvality pro pesticidy v útvarech povrchových vod
14. Dodržení norem environmentální kvality pro průmyslové znečišťující látky v útvarech povrchových vod
15. Dodržení norem environmentální kvality pro další znečišťující látky v útvarech povrchových vod
16. Monitorovací síť podzemních vod - kvantitativní stav
17. Monitorovací síť podzemních vod - chemický stav
18. Chemický stav útvarů podzemních vod a identifikace útvarů podzemních vod s významným trvalým vzestupným trendem znečišťujících látek, popřípadě zvratem tohoto trendu
19. Dodržení norem jakosti nebo prahových hodnot na monitorovacích místech v útvarech podzemních vod
20. Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu dusičnanů
21. Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu pesticidů
22. Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu dalších znečišťujících látek
23. Kvantitativní stav útvarů podzemních vod
24. Stav vodních útvarů s odběry vody určené k lidské spotřebě
25. Environmentální cíle pro útvary povrchových vod - ekologický stav
26. Environmentální cíle pro útvary povrchových vod - chemický stav
27. Environmentální cíle pro útvary podzemních vod - kvantitativní stav
28. Environmentální cíle pro útvary podzemních vod - chemický stav
29. Působnost kompetentních úřadů

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.