Odstavec předpisu 24/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Příl.4

Příloha 4
Obsah plánu pro zvládání povodňových rizik
1. Závěry předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky, na něž se vztahuje tento plán, včetně mapového znázornění.
2. Popis příslušných cílů v rámci zvládání povodňových rizik v souladu s § 12 odst. 6.
3. Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik a závěry, které lze z těchto map vyvodit.
4. Souhrn opatření a jejich účinnosti, ekonomické efektivnosti a priorit, včetně opatření spojených s povodněmi přijatých podle jiných právních předpisů.
5. Popis metodiky používané v rámci mezinárodních povodí pro analýzu nákladů a přínosů k posuzování opatření s nadnárodními účinky, je-li k dispozici.
6. Popis stanovení priorit a způsobu, jakým bude sledován pokrok při provádění plánu.
7. Souhrn uskutečněných opatření nebo akcí pro informování veřejnosti a konzultace s ní.
8. Seznam příslušných orgánů a popis postupu koordinace v rámci mezinárodních oblastí povodí a v dílčích povodích.
9. Popis postupu koordinace s plány povodí.
Aktualizace plánu pro zvládání povodňových rizik dále obsahuje
1. Souhrn všech změn nebo aktualizace od zveřejnění předchozího plánu, včetně souhrnu přezkumů provedených v souladu s § 25 odst. 1 zákona.
2. Zhodnocení pokroku v dosažení cílů uvedených v § 12 odst. 6.
3. Popis a vysvětlení všech opatření z předchozího plánu, která byla naplánována, ale nebyla provedena.
4. Popis všech dalších opatření od zveřejnění předchozího plánu.
5. Informace o pravděpodobných dopadech změny klimatu na výskyt povodní.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.