Odstavec předpisu 49/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
§ 4

§ 4
Vymezení umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod
(1) Útvar povrchových vod může být vymezen jako umělý nebo silně ovlivněný, pokud by:
a) změny hydromorfologických charakteristik, které by byly nutné k dosažení dobrého ekologického stavu tohoto útvaru, měly výrazně nepříznivé účinky na:
1. širší okolí,
2. plavbu, včetně přístavních zařízení nebo rekreaci,
3. činnosti, pro něž je voda jímána, jako je zásobování pitnou vodou, výroba elektrické energie nebo závlahy,
4. úpravu vodních poměrů, ochranu před povodněmi, odvodňování, nebo
5. jiné stejně důležité trvalé rozvojové činnosti člověka,
b) užitečné funkce poskytované umělými nebo ovlivněnými charakteristikami útvaru povrchových vod nemohly být, z důvodů technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady, rozumně dosaženy jinými prostředky, jež by byly významně lepší z hlediska životního prostředí.
(2) Pro umělé a silně ovlivněné útvary povrchových vod se rozdělení do typů povrchových vod provede podle popisných charakteristik té kategorie povrchových vod uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, která je nejblíže příslušnému silně ovlivněnému nebo umělému vodnímu útvaru.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.