Odstavec předpisu 49/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
Příl.1

Příloha 1
Popisné charakteristiky kategorií povrchových vod
Tabulka č. 1: Popisné charakteristiky kategorie řeka
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I Popisná     I Pozice v  I Počet kritérií I Kritérium     I Kód   I
I charakteristika I čtyřmístném I popisné     I          I kritéria I
I         I kódu*    I charakteristiky I          I     I
I         I       I         I          I     I
I         I       I         I          I     I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I úmoří      I A      I 3        I Severní moře    I 1    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I Baltské moře    I 2    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I Černé moře     I 3    I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I nadmořská výška I B      I 4        I h < 200      I 1    I
I v m n. m. (h)  I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I 200 <= h < 500   I 2    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I 500 <= h < 800   I 3    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I h >= 800      I 4    I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I geologie    I C      I 2        I krystalinikum a  I 1    I
I         I       I         I vulkanity     I     I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I pískovce, jílovce, I 2    I
I         I       I         I kvartér      I     I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I řád toku**   I D      I 3        I potoky (řád 1-3)  I 1    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I říčky (řád 4-6)  I 2    I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I řeky (řád 7-9)   I 3    I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
* typ útvaru povrchových vod kategorie řeka je určen čtyřmístným kódem v obecném
  formátu A-B-C-D
** řád toku stanovený podle metody Strahlera
Tabulka č. 2: Popisné charakteristiky kategorie jezero
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I Popisná     I Pozice v  I Počet kritérií I Kritérium     I Kód   I
I charakteristika I osmimístném I popisné     I          I kritéria I
I         I kódu*    I charakteristiky I          I     I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I nadmořská výška I A      I 3        I h <= 200      I 1    I
I v m n. m. Bpv  I       I         I--------------------I----------I
I (h)       I       I         I 200 <= h < 700   I 2    I
I             I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I h >= 700      I 3    I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I zeměpisná šířka I B      I 1        I 48,63443N <= zš < I 1    I
I (zš)      I       I         I 50,79530N     I     I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I zeměpisná délka I C      I 1        I 12,35094E <= zd < I 1    I
I (zd)      I       I         I 18,53515E     I     I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I maximální    I D      I 2        I zmax < 13     I 1    I
I hloubka v m   I       I         I zmax > 13     I----------I
I (zmax)     I       I         I          I 2    I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I geologie    I E      I 2        I krystalinikum a  I 1    I
I         I       I         I vulkanity     I     I
I         I       I         I--------------------I----------I
I         I       I         I pískovce, jílovce, I 2    I
I         I       I         I kvartér      I     I
I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I
I velikost plochy I F      I 1        I A > 0,5      I 1    I
I v km
2
(A) I I I I I I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I I průměrná I G I 2 I zprum < 5 I 1 I I hloubka vody v I I I--------------------I----------I I m (zprum) I I I zprum > 5 I 2 I I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I I doba zdržení v I H I 3 I TRT <= 0,1 I 1 I I letech (TRT) I I I--------------------I----------I I I I I 0,1 < TRT < 0,5 I 2 I I I I I--------------------I----------I I I I I TRT >= 0,5 I 3 I I-----------------I-------------I-----------------I--------------------I----------I * typ útvaru povrchových vod kategorie jezero je určen osmimístným kódem ve formátu A-B-C-D-E-F-G-H

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.