Odstavec předpisu 93/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 93/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
Čl.I

Čl. I
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, se mění takto:
1. V nadpisu vyhlášky, v § 1 písm. b), v nadpisu § 4, v nadpisu § 5, v nadpisu § 7 a v § 7 odst. 3 se slova „a jakosti“ zrušují.
2. V § 1 písm. a) se slova „a jakosti vody“ zrušují.
3. § 3 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.
4. V § 4 a 5 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
5. V § 6 se slova „a jakost“ zrušují.
6. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
7. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
8. V § 9 odst. 2 se slova „a jakosti“ a slova „a v rozsahu ukazatelů jakosti stanovených v příloze č. 1“ zrušují.
9. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.