Odstavec předpisu 98/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
Příl.3

Příloha 3
Kvalitativní ukazatele pro klasifikaci ekologického stavu útvarů povrchových vod a ekologického potenciálu silně ovlivněných nebo umělých útvarů povrchových vod
(1) Útvary povrchových vod v kategorii řeka:
a) biologické ukazatele
1. složení a četnost vodní flóry (fytoplankton, fytobentos, makrofyta)
2. složení a četnost makrozoobentosu
3. složení, četnost a věková struktura fauny ryb
b) hydromorfologické ukazatele podporující biologické ukazatele
1. hydrologický režim (velikost a dynamika proudění vody, propojení na útvary podzemních vod)
2. kontinuita toku
3. morfologické podmínky (proměnlivost hloubky a šířky koryta, struktura a substrát dna, struktura příbřežní zóny)
c) chemické a fyzikálně-chemické ukazatele podporující biologické ukazatele
1. všeobecné ukazatele (průhlednost, teplotní poměry, kyslíkové poměry, salinita, acidobazický stav, živiny)
2. specifické znečišťující látky (relevantní pro daný útvar povrchových vod a vybrané v souladu s přílohou č. 8 této vyhlášky)
3. znečištění jinými identifikovanými látkami vypouštěnými do útvaru povrchových vod.
(2) Útvary povrchových vod v kategorii jezero:
a) biologické ukazatele
1. složení, četnost a biomasa fytoplanktonu
2. složení a četnost jiné vodní flóry (makrofyta a fytobentos)
3. složení a četnost makrozoobentosu
4. složení, četnost a věková struktura ryb
b) hydromorfologické ukazatele podporující biologické ukazatele
1. hydrologický režim (velikost a dynamika proudění vody, velikost vodní plochy, doba zdržení, propojení na útvary podzemní vody)
2. morfologické podmínky (proměnlivost hloubky nádrže/jezera/rybníku, velikost a struktura substrátu dna, struktura břehů)
c) chemické a fyzikálně-chemické ukazatele podporující biologické ukazatele
1. všeobecné (průhlednost vody, teplotní poměry, kyslíkové poměry, salinita, acidobazický stav, živiny)
2. specifické znečišťující látky (relevantní pro daný útvar povrchových vod a vybrané v souladu s přílohou č. 8 této vyhlášky)
3. znečištění jinými identifikovanými látkami vypouštěnými do vodního útvaru
(3) Silně ovlivněné a umělé útvary povrchových vod Pro tyto útvary povrchových vod se použijí využitelné kvalitativní ukazatele uvedené v odstavcích 1 a 2 a obecně závazné hodnoty, jsou-li stanoveny.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.