Odstavec předpisu 98/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
Příl.4

Příloha 4
Všeobecné normativní definice klasifikace ekologického stavu útvarů povrchových vod v kategorii jezero a řeka
Tabulka č. 1: Všeobecná definice pro kategorii řeka a jezero
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukazatel  Velmi dobrý stav          Dobrý stav           Střední stav
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všeobecné  Nevyskytují se žádné nebo jen   Hodnoty biologických      Hodnoty biologických
      velmi malé antropogenní změny   kvalitativních ukazatelů    kvalitativních ukazatelů
      hodnot fyzikálně chemických    daného typu útvaru       daného typu útvaru
      a hydromorfologických       povrchových vod vykazují    povrchových vod se středně
      kvalitativních ukazatelů daného  mírnou úroveň narušení     odlišují od těch, které se
      typu útvaru povrchových vod    vzniklého lidskou činností,   obvykle vyskytují u příslušného
      v porovnání s hodnotami      avšak odlišují se pouze málo  typu útvaru povrchových vod
      spojenými s tímto typem      od těch, které se obvykle    v nenarušených podmínkách.
      v nenarušených podmínkách.    vyskytují u příslušného typu  Hodnoty vykazují střední
      Hodnoty biologických        útvaru povrchových vod     známky narušení vyvolaného
      kvalitativních ukazatelů      v nenarušených podmínkách.   lidskou činností a jsou      
      daného útvaru povrchových                     významně více ovlivněny než
      vod odpovídají těm, které se                    u dobrého stavu.
      obvykle vyskytují u příslušného               
      typu v nenarušených podmínkách
      a nevykazují žádné nebo jen
      malé známky narušení.
      Jedná se o typově specifické
      podmínky a společenstva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:
Ekologický stav povrchových vod vyhodnocený jako nižší než střední bude klasifikován jako poškozený nebo zničený.
Ekologický stav povrchových vod, jež vykazuje známky významných změn hodnot ukazatelů biologické kvality pro daný typ útvaru povrchových vod, a ve kterém se odpovídající biologická společenstva podstatně liší od společenstev vyskytujících se v tomto typu útvaru povrchových vod za nenarušených podmínek, bude klasifikován jako poškozený.
Ekologický stav povrchových vod, jež vykazuje známky velmi významných změn hodnot ukazatelů biologické kvality pro daný typ útvaru povrchových vod a ve kterých se nevyskytuje velká část odpovídajících biologických společenstev obvykle žijících v tomto typu útvaru povrchových vod za nenarušených podmínek, bude klasifikován jako zničený.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.