Odstavec předpisu 98/2011 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
Příl.8

Příloha 8
Směrný seznam hlavních znečišťujících látek
Tabulka č. 1: Směrný seznam hlavních znečišťujících látek

------------------------------------------------------------------------------------------
   Látky nebo skupiny látek
------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Halogenované organické sloučeniny a látky, které takové sloučeniny mohou vytvářet
   ve vodním prostředí.
 2  Organofosforové sloučeniny.
 3  Organocínové sloučeniny.
 4  Látky a přípravky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány 
   karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit
   produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování, nebo jiné endokrinní funkce
   ve vodním prostředí nebo jeho prostřednictvím.
 5  Perzistentní uhlovodíky a perzistentní a biologicky akumulovatelné organické
   toxické látky.
 6  Kyanidy.
 7  Kovy a jejich sloučeniny.
 8  Arsen a jeho sloučeniny.
 9  Biocidy a prostředky na ochranu rostlin.
 10  Nerozpuštěné látky.
 11  Látky přispívající k eutrofizaci (zejména dusičnany a fosforečnany).
 12  Látky, které mají nepříznivý vliv na kyslíkovou rovnováhu (a mohou být měřeny
   použitím ukazatelů, jako jsou BSK, CHSK, atd.).
------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.