Odstavec předpisu 178/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
§ 9

§ 9
Obnovování přirozených koryt vodních toků
(1) Obnova přirozených koryt vodních toků se provádí, včetně vyhodnocení účelnosti existujících vodních děl, pokud to vyplývá ze schválených plánů povodí, programů opatření nebo je-li to nezbytně třeba k zajištění funkcí vodního toku nebo vyžaduje-li to jiný veřejný zájem.
(2) Správce vodního toku vyhodnocuje při sledování stavu koryta vodního toku negativní zásahy do koryta vodního toku způsobené lidskou činností a v plánech povodí uvádí návrhy opatření k jejich nápravě.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.