Odstavec předpisu 178/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
§ 12

§ 12
Obsah žádosti o určení správcem nebo zrušení správcem drobného vodního toku a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí
(K § 48 odst. 5 vodního zákona)
Žádost obsahuje
a) identifikační údaje žadatele:
1. jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt nebo adresu pro doručování, podpis žadatele, popřípadě podnikatelské oprávnění v případě, že žadatelem je fyzická osoba,
2. obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jména a příjmení osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, podnikatelské oprávnění (například živnostenský list) v případě, že žadatelem je právnická osoba,
3. název obce, identifikační číslo obce jako právnické osoby, adresu sídla obecního úřadu, městského úřadu nebo magistrátu, jméno a příjmení starosty obce nebo primátora, je-li žadatelem obec;
b) identifikaci drobného vodního toku, který je předmětem žádosti:
1. název drobného vodního toku,
2. číslo hydrologického pořadí a identifikátor vodního toku,
3. přesné vymezení drobného vodního toku polohopisnými údaji,
4. seznam obcí, jejichž územním obvodem drobný vodní tok protéká;
c) zdůvodnění žádosti.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.