Odstavec předpisu 252/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
§ 3

§ 3
Evidence objektů na vodních tocích a ostatních vodních liniích
(1) Příčné překážky vyšší než 1 m hodnocené v plánech povodí podle § 24 vodního zákona se evidují v rozsahu údajů o jejich typu, číselném identifikátoru a polohovém určení místa překážky.
(2) Stavby sloužící k pozorování stavu povrchových vod se evidují v rozsahu údajů o jejich typu, číselném identifikátoru a vlastníkovi objektu, vlastníkovi měřící technologie, zpracovateli dat a polohovém určení místa objektu.
(3) Správci povodí zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají údaje podle odstavce 1.
(4) Správci povodí a Český hydrometeorologický ústav zpracovávají údaje podle odstavce 2 u staveb, se kterými mají právo hospodařit, a zpracované údaje ukládají do informačního systému veřejné správy.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.