Odstavec předpisu 252/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
§ 6

§ 6
Evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů
(1) Útvary povrchových vod se evidují v rozsahu údajů o jejich polohovém určení polygonem, názvu, číselném identifikátoru, kategorii a typu, názvu dílčího povodí a názvu mezinárodní oblasti povodí na území České republiky.
(2) Útvary podzemních vod se evidují v rozsahu údajů o jejich polohovém určení polygonem, názvu a číselném identifikátoru, názvu a číselném identifikátoru příslušejícího hydrogeologického rajonu a jejich příslušnosti k mezinárodní oblasti povodí, dílčímu povodí, správci povodí, správnímu obvodu kraje, popřípadě krajů.
(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.