Odstavec předpisu 252/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
§ 9

§ 9
Evidence množství podzemních vod
(1) Množství podzemních vod se eviduje v rozsahu údajů o přírodních zdrojích podzemních vod pro hydrogeologické rajony v rámci dílčích povodí a mezinárodních oblastí povodí na území České republiky podle výstupů hydrologické bilance množství vody3), režimu hladin podzemních vod podle výstupů získaných z monitorovací sítě kvantitativního stavu podzemních vod5) a o polohovém určení objektů monitorovací sítě kvantitativního stavu podzemních vod.
(2) Údaje podle odstavce 1 z objektů monitorovací sítě kvantitativního stavu sledování množství podzemních vod zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Český hydrometeorologický ústav.
3) § 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
5) § 15 vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.