Odstavec předpisu 252/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
§ 17

§ 17
Evidence akumulace povrchových vod ve vodních nádržích
(1) Údaje o akumulaci povrchových vod ve vodních nádržích, na kterou se vztahuje ohlašovací povinnost pro vodní bilanci7), se evidují v rozsahu údajů pro akumulaci povrchových vod ve vodních nádržích stanovených v přílohách č. 1 až 4 vyhlášky8).
(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají správci povodí.
7) § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb.
8) Přílohy č. 1 až 4 vyhlášky č. 431/2001 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.