Odstavec předpisu 252/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
§ 20

§ 20
Evidence ochranných pásem vodních zdrojů
(1) Ochranná pásma vodních zdrojů se evidují v rozsahu údajů o polohovém určení ochranného pásma polygonem a údajů stanovených ve vyhlášce o vodoprávní evidenci11), s výjimkou údajů o jméně, příjmení, trvalém pobytu a rodném čísle fyzické osoby.
(2) Údaje podle odstavce 1 zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.
11) Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.