Odstavec předpisu 252/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
§ 25

§ 25
Evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání
(1) Povrchové vody využívané ke koupání uvedené v seznamu podle zákona o veřejném zdraví15) se evidují v rozsahu údajů o polohovém určení oblasti polygonem, identifikátoru povrchové vody využívané ke koupání, správním obvodu kraje, správním obvodu obce s rozšířenou působností, identifikátoru obce, názvu obce, názvu koupací oblasti nebo názvu přírodního koupaliště, číselném identifikátoru, identifikátoru vodního toku, názvu vodního toku, číslu hydrologického pořadí, identifikátoru nádrže a profilu povrchových vod využívaných ke koupání16).
(2) Údaje podle odstavce 1 s výjimkou profilu povrchových vod využívaných ke koupání zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.
(3) Údaje o profilech povrchových vod využívaných ke koupání zpracovávají a do informačního systému veřejné správy ukládají správci povodí, a to včetně identifikátoru povrchové vody využívané ke koupání podle odstavce 1.
15) § 6g odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16) Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.