Odstavec předpisu 252/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
§ 29

§ 29
Způsob zpracování, ukládání a předávání údajů do informačních systémů veřejné správy
(1) Údaje evidované podle této vyhlášky se zpracovávají, předávají a ukládají do informačního systému veřejné správy spravovaného Ministerstvem zemědělství podle § 22 odst. 3 vodního zákona nebo Ministerstvem životního prostředí podle § 22 odst. 4 vodního zákona ve struktuře, aby umožnily sdílení dat prostřednictvím stanoveného referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní18), a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Údaje podle § 3 až 6, § 11, 12, § 18 až 20 a § 23 až 29 se do informačního systému veřejné správy ukládají průběžně, údaje podle § 7 až 10, § 13 až 17 a § 21 a 22 se ukládají za předcházející kalendářní rok nejpozději do 30. června kalendářního roku.
(3) Podkladem pro evidence vedené podle této vyhlášky jsou zejména:
a) základní báze geografických dat České republiky,
b) základní vodohospodářská mapa České republiky 1 : 50 000 a
c) data vedená v informačních systémech správců povodí, Lesů, Českého hydrometeorologického ústavu a dalších pověřených odborných subjektů
.
18) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.