Odstavec předpisu 183/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
§ 9

§ 9
Náležitosti povolení k některým činnostem
Povolení k některým činnostem kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
a) druh a rozsah povolené činnosti,
b) dobu, na kterou se povolení vydává, vyplývá-li to z povahy věci,
c) název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,
d) číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, ve kterém se nachází podzemní vody, které by mohly být činnostmi podle § 14 odst. 1 vodního zákona ovlivněny,
e) stanovení podmínek, za kterých se činnost povoluje, vyplývá-li to z povahy věci, a
f) určení polohy místa povolené činnosti, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.