Odstavec předpisu 183/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
§ 17

§ 17
Náležitosti souhlasu
Souhlas kromě náležitostí stanovených správním řádem ve formě rozhodnutí nebo závazného stanoviska obsahuje
a) základní popis a polohopisné vymezení stavby, zařízení nebo místa činnosti,
b) název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o souhlas týká vodního toku,
c) číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud stavbou, zařízením nebo činností jsou dotčeny podzemní vody,
d) stanovení doby, na kterou se souhlas uděluje, popřípadě dalších podmínek, vyplývá-li to z povahy věci,
e) určení polohy místa záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, a
f) zhodnocení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního útvaru (§ 23a vodního zákona).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.