Odstavec předpisu 183/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
§ 19

§ 19
Náležitosti závazného stanoviska vydávaného v rámci společného řízení
Závazné stanovisko kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
a) základní popis a polohopisné vymezení záměru,
b) název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se záměr týká vodního toku,
c) číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud jsou záměrem dotčeny podzemní vody,
d) stanovení podmínek, za kterých je záměr možný, vyplývá-li to z povahy věci, včetně stanovení povinnosti předložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla rozhodnutí o zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu, pokud vodní dílo tomuto dohledu podléhá, a
e) určení polohy místa záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.