Odstavec předpisu 183/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
§ 23

§ 23
Náležitosti kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí k užívání vodních děl
(1) Kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí kromě náležitostí stanovených správním řádem nebo stavebním zákonem obsahuje určení polohy vodního díla souřadnicemi definičního bodu vodního díla a pro stavby domovních čistíren odpadních vod, studní nebo jiných vodních děl potřebných k odběru podzemní vody pro potřeby jednotlivých osob (domácností) orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.
(2) Definičním bodem podle odstavce 1 se rozumí u
a) objektů ležících mimo koryto vodního toku bod umístěný poblíž středu vodního díla,
b) objektů ležících napříč korytem vodního toku nebo napříč údolím průsečík osy objektu a osy koryta vodního toku (osy údolí),
c) liniové stavby umístěný bod
1. na začátku vodního díla,
2. na konci vodního díla,
d) souboru objektů bod umístěný poblíž středu území vzniklého ohraničením rozptýlených objektů,
e) místa vztaženého k břehové čáře průsečík osy objektu a břehové čáry.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.