Odstavec předpisu 183/2018 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
§ 31

§ 31
Náležitosti opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního díla
Opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního díla kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
a) identifikaci vodního díla, včetně určení jeho polohy, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,
b) rozsah ochranného pásma s uvedením parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na které ochranné pásmo zasahuje,
c) název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud vodní dílo souvisí s povrchovými vodami,
d) číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud vodní dílo souvisí s podzemními vodami, a
e) rozsah zákazu nebo omezení umísťování a provádění některých staveb nebo činností v ochranném pásmu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.