Odstavec předpisu 87/2021 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 87/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Čl.II

Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 10, pokud jde o § 5 odst. 1 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.