Co dělat v případě zjištění strádajících zvířat

13. 3. 2017

Opuštěná a toulavá zvířata, zraněná zvířata; kam se obrátit při podezření na týrání zvířat.

Příslušné orgány veterinární správy – tedy Krajské veterinární správy Státní veterinární správy – vykonávají dozor nad dodržováním povinností v oblasti ochrany zvířat. Zjistí-li, že dochází k týrání zvířat nebo k jinému porušení zákona na ochranu zvířat, informují obec, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Policii ČR, aby mohlo být zahájeno řízení. Příslušní odborní pracovníci veterinární správy posoudí, zda skutečně dochází k týrání zvířete, proto je vhodné obrátit se v případě podezření na týrání zvířat nebo na jiné porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání nejen na obec či orgány Policie ČR, ale také na ně. Upozornit na týrání zvířat příslušné orgány veterinární správy je vhodné také proto, že na návrh příslušného orgánu veterinární správy může obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit zvláštní opatření, tedy nařídit odebrání týraného zvířete, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nařídit snížení počtu hospodářských zvířat, včetně jejich usmrcení nebo nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat a ukládají pokuty chovatelům podle zákona na ochranu zvířat, a to v případě, kdy dojde k porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat nebo stanovených vyhláškou, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou při své činnosti využít např. „Výklad k problematice zvláštního opatření, zejména k umístění týraného zvířete do náhradní péče“, nebo další vyjádření a výklady k problematice postihu podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Obce projednávají porušení obecně závazných vyhlášek, které vydaly na základě zákona na ochranu zvířat, a ukládají za taková porušení pokuty. 

Orgány Policie ČR se zabývají případy, kdy je podezření, že došlo k trestnému činu týrání zvířat podle ustanovení trestního zákona popřípadě k dalším trestným činům, které souvisejí s ochranou zvířat.

Ministerstvo zemědělství vydalo pro potřeby nejširší veřejnosti leták, který objasňuje hlavní zásady ochrany zvířat; radí, co dělat v případě podezření na týrání zvířat a uvádí přehled právních předpisů v oblasti ochrany zvířat proti týrání (viz níže v přílohách).

Další upřesňující informace naleznete na stránkách Státní veterinární správy.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.