Nový vzhled a funkcionalita geoportálu SOWAC GIS

14. 6. 2018

V pondělí 11. 6. 2018 byl publikován nový vzhled a funkcionalita geoportálu SOWAC GIS. Geoportál je tematicky zaměřen na ochranu půdy, vody a krajiny České republiky.

Cílem geoportálu je transfer nejaktuálnějších výsledků vědy a výzkumu do praxe. Nabízí informace v podobě mapových projektů a specializovaných aplikací. Cílovými skupinami uživatelů jsou především zemědělci, akreditovaní poradci MZe, státní správa a samospráva, uživatelé z akademické sféry a široká odborná veřejnost.

Mapové projekty jsou obsahově zaměřeny především na prezentaci aktuálních i historických informací o půdě, vodě a krajině v podobě map, grafů a tabulek. Do této skupiny je možné zařadit: Půda v mapách, Půda v číslech, eKatalog BPEJ, Informační systém melioračních staveb (ISMS), Zranitelnost podzemních vod, Webový archiv Komplexního průzkumu půd (WAKPP) apod. Specializované aplikace, jako jsou Limity využití půdy, Protierozní kalkulačka, Monitoring eroze, RESTEP apod. zase nabízí nástroje pro podporu rozhodování v oblasti obecné ochrany zemědělské půdy, protierozní ochrany a optimalizace využití zemědělské půdy.

Převážná část informaci Geoportálu je volně dostupná všem uživatelům k nekomerčnímu využití, zbylá část informací je určená pouze registrovaným uživatelům.


Související odkazy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.