Podmáčení půdy

Vymezení problému

Podmáčení půdy je lokálním problémem v oblastech se zvýšenou hladinou podzemní vody či dlouhodobým převlhčením povrchu půdy. Půdy podmáčené byly vymezeny na základě genetického půdního představitele tzv. trvale zamokřených půd. Tyto trvale zamokřené půdy mohou být ovlivněny přítomností provedených hydromeliorací. Funkčnost provedených meliorací má vliv na vodní režim půd. Skutečná výměra trvale zamokřených půd tak může být mnohem nižší než je udávána. Funkčnost provedených meliorací není v současné době známa.

Příčiny podmáčení půdy

Typickým představitelem podmáčených půd jsou gleje a stagnogleje. Glej je geneticky půdní typ charakterizovaný výskytem v dlouhodobě vodou nasycené zóně (vysoká hladina podzemní vody). Stagnogleje jsou charakterizovány velmi dlouhou dobou povrchového převlhčení profilu.

Důsledky podmáčení půdy

V podmáčených půdách je nevyvážený poměr mezi vodou a vzduchem v půdních pórech. Nedostatek vzduchu (kyslíku) zde výrazně omezuje mineralizaci organické hmoty anaerobních rozkladných procesů. Plodiny pěstované na podmáčené půdě trpí nedostatkem vzduchu v půdě. Při povrchovém přemokření dochází k uhnívání a odumírání rostlin.

Náklady na odstranění škod způsobených podmáčením půdy

Nejsou v současné době specifikovány, lze jen odhadovat, že jsou velmi vysoké, a trend je narůstající.

Vliv změny klimatu na podmáčení půdy

Působí přímo, ale jsou rozdílné scénáře vývoje, nutno dále sledovat.

Závažnost problému

Podmáčené půdy zaujímají plochu 866 350 ha (21 % ZPF podle databáze BPEJ). Byly vymezeny na základě tzv. trvale a periodicky zamokřených půd. Rozloha a výskyt zamokřených půd v ČR jsou znázorněny v Tab. 1 a na Obr. 1.

Zamokřené půdy

Zastoupení (%)

Výměra [ha]

trvale zamokřené půdy

4,73

197 571

periodicky zamokřené půdy

16,00

668 779

ostatní zemědělská půda

79,27

3 313 585

Celkem

100,00

4 179 935

Tab. 1 Zamokřené půdy

Obr. 1 Zamokřené půdy

Aktuální přehledy nabízí aplikace Půda v číslech dostupná zde: http://statistiky.vumop.cz.

Návrh řešení

Obnova, regulace a údržba drenážních systému.

Výsledek opatření

Omezení zamokřených lokalit, zlepšení podmínek hospodaření.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.