Zasolování půdy

Vymezení problému

Jedná se o akumulaci rozpustných solí. Přirozeně se tento jev vyskytuje v aridním prostředí. Je spojen s vyšším obsahem solí v půdním roztoku, podzemních vodách, závlahové vodě či průmyslových hnojivech. Původ zasolení vychází nejčastěji z primárních minerálů. Zdrojem solí jsou nejčastěji tyto anionty (SO42-, Cl-, CO3-) a kationty (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, v kyselých půdách Al3+, Fe3+).

Příčiny zasolování půdy

Při výstupu podzemních vod k povrchu půdy a následném vypařování dojde ke krystalizaci solí v půdě nebo na jejím povrchu. Dále může k zasolování docházet při zavlažování zemědělsky využívaných ploch vodou, která má vysoký obsah rozpuštěných látek. Voda se ze zavlažovaných oblastí odpařuje, ale soli a jiné látky zůstávají, což způsobuje zasolování půd.

Důsledky zasolování půdy

Vysoká salinita (zasolenost) půdy a vysoký stupeň nasycení sorpčního komplexu sodíkem mohou značně ovlivnit fyzikálněchemické, chemické a biologické vlastnosti půdy a snižovat její úrodnost.

Náklady na odstranění škod způsobených zasolováním půdy

Nejsou známé.

Vliv změny klimatu na zasolování půdy

Urychlení procesu.

Závažnost problému

Zasolení půdy v České republice se týká velmi malého území, není zde tedy vážným problémem.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.