Překlad Referenční báze pro půdní zdroje 2014, aktualizovaná verze 2015

Ministerstvo zemědělství vydalo překlad publikace World reference base for soil resources 2014, update 2015, publikovaný Organizací pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organisation) a schválený Mezinárodní unií půdních věd.

Publikace čerpá z moderních konceptů klasifikace půdy, včetně taxonomie půdy, legendy Půdní mapy světa 1988 (FAO), Référentiel Pédologique a ruských koncepcí. V současnosti existuje kromě anglické verze pouze ruská, španělská a francouzská jazyková verze, v rámci druhého vydání (z roku 2006) pak slovenská jazyková verze. Druhé a třetí vydání však není kompatibilní a došlo zde k podstatným změnám v klasifikaci.

Publikace slouží jako přenosný můstek pro vědecké, akademické a odborné účely na poli mezinárodní klasifikace, korelace, komunikace a spolupráce mezi a poznatky nabytými u nás a v zahraničí a také se světovou literaturou. Jedná se o unikátní publikaci, kdy diagnostická kritéria odpovídají stávajících systémů tak, aby korelace s národními a mezinárodními systémy byla co nejpřímější a nejjednodušší.

Český překlad této publikace je volně přístupný na stránkách eAGRI a na stránkách www.fao.org.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.