Lesnické plánování

„Lesnické plánování“ je souhrnný termín pro stanovení cílů a postupů vedoucích k jejich dosažení v určitém časovém horizontu pro odvětví lesního hospodářství. Stěžejní postavení v této oblasti zaujímá vědní obor hospodářské úpravy lesů, jenž se mimo jiné zabývá způsoby, kterými lze na podkladě podrobné analýzy stavu lesa a potřeb lesního hospodáře, či celé společnosti objektivně naplánovat lesnicko-hospodářská opatření vedoucí k vytčeným cílům.

Mezi hlavní díla lesnického plánování patří lesní hospodářský plán (LHP), jakožto střednědobý plán s platností obvykle na 10 let a oblastní plán rozvoje lesů (OPRL) jakožto dlouhodobý plán s platností na 20 let.

  • LHP - jsou dle zákona č. 289/1995 Sb. nástrojem vlastníka lesa a právnické a fyzické osoby, pro které byly schváleny, jsou povinny dodržovat jejich závazná ustanovení. LHP mohou zpracovávat pouze právnické nebo fyzické osoby, které mají k této činnosti licenci a náklady na jejich zpracování hradí vlastník lesa.
  • OPRL - jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky a doporučují zásady hospodaření v lesích. Zpracování oblastních plánů rozvoje lesů zadává a návrhy oblastních plánů rozvoje lesů schvaluje ministerstvo. OPRL zpracovává Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a účelně vynaložené náklady na jejich zpracování hradí stát.
Ministerstvo zemědělství oznamuje uveřejnění povinných položek předávaného výměnného formátu digitálních dat lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov s platností od 1. 1. 2024 a let následujících.
Publikováno: 2. 2. 2024
Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 27 – Hrubý Jeseník

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 27 – Hrubý Jeseník

21. 12. 2023
Ministerstvo zemědělství dne 21. 12. 2023 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 27 – Hrubý Jeseník.
Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 24 – Sudetské mezihoří

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 24 – Sudetské mezihoří

11. 12. 2023
Ministerstvo zemědělství dne 8. 12. 2023 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 24 – Sudetské mezihoří.
21. 11. 2023
Ministerstvo zemědělství uveřejňuje registr licencí zpracovatelů lesních hospodářských plánů a osnov vedený podle § 44 odst. 8 lesního zákona.

Plány a osnovy mohou zpracovávat pouze právnické nebo fyzické osoby, které mají k této činnosti udělenou licenci podle hlavy šesté zákona č. 289/1995 Sb.

Veřejný registr licencovaných zpracovatelů lesních hospodářských plánů a osnov, vedený podle § 44 odst. 8 lesního zákona a uveřejňovaný podle zákona č. 261/2021 Sb., je členěn na část fyzických osob a část právnických osob.

Stáhnout (xls, 29 kB)
Ministerstvo zemědělství pověřilo Ústav pro hospodářskou úpravu lesů zpracováním 4 oblastních plánů rozvoje lesů v roce 2023 a provedením aktualizace zařazení pozemků do typologického systému na vybraných LHC.
Publikováno: 22. 12. 2022

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 31 - Českomoravské mezihoří

22. 12. 2022
Ministerstvo zemědělství dne 21. 12. 2022 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 31 - Českomoravské mezihoří.

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny

22. 12. 2022
Ministerstvo zemědělství dne 21. 12. 2022 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny.

Schválení oblastního plánu rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 22 - Krkonoše

22. 12. 2022
Ministerstvo zemědělství dne 21. 12. 2022 schválilo oblastní plán rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast č. 22 - Krkonoše.

XSD šablony pro předávání „ročního výkazu souhrnných údajů lesní hospodářské evidence“ za rok 2022

8. 12. 2022
Na základě vyhl. č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci (LHE) byla pro potřeby elektronického předávání souhrnných údajů LHE za rok 2022, podle informačního standardu LHE, vytvořena tzv. šablona XSD_2022.

Vyhlášení záměru vypracovat oblastní plány rozvoje lesů v roce 2023

8. 12. 2022
Ministerstvo zemědělství uveřejňuje podle § 2 odst. 3 vyhl. č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů záměr vypracovat v roce 2023 oblastní plány rozvoje lesů pro 4 přírodní lesní oblasti (PLO).
1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.