Kritéria udržitelnosti lesní biomasy využívané pro energetické účely

27. 6. 2023

Vztahuje se k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2022/2448, které naplňuje požadavky stanovené ve směrnici EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (tzv. RED II). Informace uvedené v přiloženém dokumentu mají usnadnit vlastníkům a správcům lesů přístup k informacím o naplňování kritérií udržitelnosti biomasy vytěžené na území České republiky (ČR) a přípravu tzv. vlastního prohlášení hospodářského subjektu o souladu s kritérii podle čl. 3 a 5 prováděcího nařízení. Druhou přílohou je také návrh tohoto prohlášení.

Pro minimalizaci rizika používání lesní biomasy pro energetické účely, která nebyla získána v souladu s kritérii udržitelné těžby dle prováděcího nařízení Komise, by měly všechny hospodářské subjekty v dodavatelském řetězci provádět hodnocení rizik v návaznosti na právní předpisy týkající se udržitelného hospodaření v lesích, platných v zemi původu lesní biomasy. Nově tedy budou někteří odběratelé těžebních zbytků (zpravidla klestu) požadovat po vlastnících a správcích lesů prohlášení o souladu těžby s kritérii udržitelnosti. Kritéria udržitelnosti je nutné posoudit pouze v případě dodávek biomasy do zařízení produkujícího elektřinu, vytápění a chlazení nebo paliva s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nejméně 20 MW, proto se to bude týkat jen části odběratelů. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2448

Přílohy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.