Podmínky využívání

Veřejné datové služby jsou určeny pro obecný přístup k datovým zdrojům IS MZe (především registrů).

Technicky se jedná o řešení postavené na principech a standardech webových služeb (web services) a může je využívat každý, kdo má možnost tuto technologii využívat. Nejvhodnějším řešením je samozřejmě zapracovat příslušné komunikační principy přímo do nějakého programu (informačního systému), v němž se následně budou informace získané tímto způsobem nadále zpracovávat a využívat.

Z technologického hlediska může tedy tyto služby využívat každý, kdo má k dispozici příslušné programové řešení.

Ovšem vzhledem k tomu, že prostřednictvím těchto webových služeb mohou být zprostředkovány i informace, které podléhají určité míře ochrany (v souladu s příslušnou legislativou a postupy stanovanými pro ochranu informací), mohou mít některé služby definovánu určitou minimální míru zabezpečení, resp. jejich využití bude umožněno pouze tomu, kdo splní požadované bezpečnostní podmínky. Z tohoto pohledu budou vystavené služby kategorizovány následujícím způsobem:

  1. Služby veřejné – nevyžadují žádnou míru ochrany, jsou dostupné zcela každému zájemci. Většinou se jedná o služby poskytující aktuální verze číselníků, obecně dostupné informace, a další.

    Tyto služby jsou označovány jako služby: „veřejné“ - označeny BA.
     
  2. Služby se zabezpečením na úrovni Portálu farmáře – jedná se o služby, které vyžadují autorizaci uživatele na úrovni přihlášení k portálu farmáře. Používané aplikační řešení musí umět tato data zpracovat a vložit do vlastní zprávy ve formě stanovené příslušným algoritmem.

    Tyto služby jsou označovány jako služby typu: „PF“.

Technické podrobnosti užití jednotlivých typů služeb jsou uvedeny v části Postupy.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.